Công ty cổ phần Thương mại và thiết bị điện Việt Nam - M&E ký hợp đồng thi công hệ thống điều hòa thông gió, phòng sạch bệnh viện mắt Hà nội

Công ty cổ phần Thương mại và thiết bị điện Việt Nam - M&E ký hợp đồng với tổng công ty Tasco thi công hạng mục Điều hòa thông gió, phòng sạch cho dự án Trung tâm dịch vụ kỹ thuật cao chuyên khoa Mắt
Công ty cổ phần Thương mại và thiết bị điện Việt Nam - M&E ký hợp đồng thi công hệ thống điều hòa thông gió, phòng sạch bệnh viện mắt Hà nội

Công ty cổ phần Thương mại và thiết bị điện Việt Nam - M&E ký hợp đồng với tổng công ty Tasco thi công hạng mục Điều hòa thông gió, phòng sạch cho dự án Trung tâm dịch vụ kỹ thuật cao chuyên khoa Mắt. Công trình có tiến độ thi công 3 tháng, khối lượng công việc tương đối lớn, Công ty cổ phần Thương mại và thiết bị điện Việt Nam - M&E đã tập trung nhân lực, vật tư phối hợp với ban quản lý dự án để hoàn thành công trình đúng tiến độ

<